Free Web Space | BlueHost Review  

หน้า ...1...2 ...3

ยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Age of Renaissance)

ยุโรปก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ หลังจากรวมศูนย์อำนาจได้อย่างเป็นปึกแผ่น การเปลี่ยนแปลงมีขึ้นทั้งในด้านภูมิปัญญา การเมืองการปกครอง และนำมาซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 1. การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิปัญญา

 2. เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงมากจนอาจเรียกได้ว่าเป็น ยุคของการเกิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิตาลี ได้เกิดวิทยาการสาขาใหม่ขึ้นและได้นำเอาตำราของกรีกมาศึกษากันอย่างแพร่หลาย ชาวยุโรปสนใจชีวิตประจำวันมากขึ้น ในเรื่องของงานเขียน ก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องของสามัญชน ขุนนางเริ่มนำเอาหลักเหตุผลมาแสวงหาความรู้ แนวคิดสำคัญของยุคนี้ คือ แนวมนุษยนิยม (Hunamism) ซึ่งให้ความสำคัญแก่มนุษย์ และเชื่อว่ามนุษย์สามารถสร้างผลงานให้แก่ตนเองสำเร็จได้แม้จะมีบาปติดตัวมาก็ตาม ดังนั้น ยุคนี้จึงเกิดศิลปินมากมาย เช่น สถาปนิกประติมากร ที่ไม่เน้นเฉพาะเรื่องของศาสนา แต่หันมาพิจารณามนุษย์อย่างละเอียด เช่น ประติกรรมหินสลักเดวิด ของไมเคิล แอลเจลโล นอกจากนั้น วิทยาการยุคนี้ยังก้าวหน้าทั้งด้านปรัชญา เทววิทยา วิทยาศาสตร์ และเน้นการช่วยเหลือตนเองมากกว่าการรับความรู้จากศาสนจักร คำสอนหลายอย่างที่ศาสนาเคยบอกกล่าว ได้ถูกท้าทายให้พิสูจน์ เช่น โคลัมบัส ที่ค้นพบโลกใหม่ซึ่งแสดงว่าโลกไม่แบน นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ที่ค้นพบว่าโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล และบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งในยุคนี้ คือ ลีโอนาโด ดา วินชี ซึ่งมีผลงานมากมาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ประติมากรรม จิตรกรรม คณิตศาสตร์ ปรัชญา พฤกษศาสตร์ เป็นต้น

  ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo Da Vinci)ยุคที่การดนตรีเฟื่องฟู
  The Last Supper ผลงานของดา วินชี


 3. การสำรวจและค้นพบดินแดนใหม่

 4. ยุคกลางมีการค้าระหว่างยุโรปกับเอเชียผ่านทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและตะวันออกกลาง โดยประเทศอิตาลีมีความได้เปรียบประเทศอื่น เพราะสามารถควบคุมเส้นทางการค้าเกือบทั้งหมด ทำให้ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา พยายามทำลายการผูกขาดนี้ จึงออกสำรวจแสวงหาเส้นทางการเดินเรือใหม่ เพื่อค้าขายกับเอเชียโดยตรง สินค้าที่ยุโรปต้องการจากตะวันออก ได้แก่ เครื่องเทศ ผ้าไหม และต้องการเงิน ทองคำ เป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยน นอกจากนั้น ชาวคริสต์ยังมุ่งออกไปเผยแพร่ศาสนาในทวีปเอเชียและแอฟริกา จึงมีการค้นพบโลกใหม่โดย คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ต่อมา วาสโก ดา กามา ก็ค้นพบเส้นทางไปอินเดียโดยเดินเรืออ้อมแหลมกู๊ดโฮป และต่อมา เฟอร์ดินาน แมกเจลแลน ก็สามารถเดินทางรอบโลกได้สำเร็จ โดยประเทศสเปน นับเป็นประเทศที่มั่งคั่งมากที่สุดหลังมีการค้นพบโลกใหม่ และการเข้ายึดครองอาณาจักรเอสแตคในเม็กซิโกและอาณาจักรอินคาในประเทศเปรู ทำให้สเปนได้เงินและทองคำมาสู่ยุโรปมากมายมหาศาล ประเทศโปรตุเกส ก็มั่งคั่งจากการค้าโดยไม่ต้องผ่านเมืองเวนิสของประเทศอิตาลีอีกต่อไป ทั้ง 2 ชาติได้ตกลงแบ่งเขตการสำรวจและครองดินแดนที่ค้นพบ โดยยึดเส้นกลางมหาสมุทรแอตแลนติก ให้ฝั่งตะวันออกเป็นของโปรตุเกส และฝั่งตะวันตก (ยกเว้นประเทศบราซิล) เป็นของประเทศสเปน

  คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus)แผนที่ยุโรปศตวรรษที่ 15


 5. การปฏิรูปศาสนา

 6. จากการค้นพบความรู้ใหม่ที่ขัดกับคำสอนทางศาสนา ทำให้เกิดความสงมัยในอำนาจของศาสนาจักร อำนาจของพระสันตะปาปาถูกท้าทายด้วยการปฏิรูปทางศาสนา โดยนักบวชเยอรมัน คือ มาร์ติน ลูเธอร์ ได้ทักท้วงการกระทำที่ไม่ชอบธรรมของศาสนจักร โดยเฉพาะเรื่องการซื้อใบไถ่บาปจากพระ และประกาศไม่กระทำพิธีกรรมทางศาสนาผ่านพระ เป็นผลให้ยุโรปตอนเหนือไม่ยอมขึ้นกับพระสันตะปาปาแห่งกรุงโรม ทำให้เกิดนิกายใหม่ขึ้น เรียกว่า นิกายโปรเตสแตนต์ นอกจากนี้ยังเกิดนิกายย่อยๆขึ้นอีกมากมายอีกด้วย

  หน้า ...1 ...2 ...3

หน้าหลัก ยุโรปยุคกลาง ยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยา ผู้จัดทำ แหล่งอ้างอิง